Yönetim ve Denetim Kurulumuz

 
Ömer Duman
Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Duman
 
Fahrettin Yavuz
Baskan vekili
Fahrettin Yavuz
 
Sevim Makali
Genel Sekreter
Sevim Makali
Yönetim Kurulu Üyeleri
Bayram Ali Kaplan
İbrahim Özdemir
 
Bayram Ali Kaplan
Bayram Ali Kaplan
M.Salih Piro
M.Salih Piro
Bilent Demir
Bilent Demir
Ali Kurt
Ali Kurt
DENETİM KURULU
 
Nazire Dinçer
Denetim Kurulu Başkanı
Nazire Dinçer
 
Denetim Kurulu Üyeleri
Fatih Gülen
Fatih Gülen
 
 
Fatih Yenice