Odanın Tarihçesi

ODANIN TARİHÇESİ :

Odamız 507 sayılı kanuna bağlı olarak 21.09.1965 yılında kurulmuştur. Kurucumuz ve ilk başkanımız sayın Mehmet SERTBAŞ , başkan yardımcımız Mehmet YAZICIOĞLU , yönetim kurulu üyelerimiz ise ; Mustafa TEMİZKAN , Halil MORAL , Zeki BADAZLI , Nefi OKUTAN , Hüseyin TOP ‘tur.


TERZİLİK TANIMI :


Her türlü kumaş,deri ve buna benzer şeylerden erkek veya kadın elbisesi biçip , diken kimseye TERZİ denir.

Günümüzde elbise dikenlere terzi , bu mesleğe de terzilik ismi verilmektedir.

Terzilerin tarihi çok eskilere dayanan bir meslektir ilk insan ve ilk peygamber ADEM (AS) zamanından beri insanların giyinme ve örtünme ihtiyaçları vardır.

Bu ihtiyaçlarını daha önceleri deri ve buna benzer şeylerden karşılıyorlardı , daha sonraları kumaş dokuma sanatı gelişti dokunan bu kumaşları kesip biçme , dikme , dikip süsleme , insan vücuduna uydurma durumu ortaya çıktı.

Bu işin ortaya çıkması terziliğin ilk adımı oldu , Kuran – ı Kerim’de ismi geçen ilk defa kalem ile yazı yazan İDRİS (AS) ok ve yay kullanmanın yanında Terzilik mesleğini de insanlara öğretti. Onun için İDRİS’e (AS) terzilerin ve alimlerin piri denmektedir. Yorgancıların üstadıda HALLACI MANSUR’dur.

Terzilik mesleği ; biçki ve dikiş denen iki ana kaideye dayanmaktadır.

Terzilerin mesleklerinde yükselebilmesi ve iş yapabilmeleri için bu iki kaideyi iyi bilmeleri gerekmektedir.

1 – BİÇKİ ; Kesilip dikilecek kumaşların , onu giyecek kişilerin ölçülerine ve modellerine göre biçme işine denir.

2 – DİKİŞ ; Biçki kadar önemlidir , kumaşların biçildikten sonra kesilen parçaların birbirine eklenmesi onların birbirine uydurulması işidir. Dikiş kendi başına ihtisas isteyen bir sanattır.Terzilik ise çok daha mühimdir.

Bir üçüncüsü pırovadır.

3 – PROVA ; Elbisenin henüz tamamlanmadan , dikilen kişinin vücuduna uygun olup olmadığını öğrenmek için yapılan deneme kontrolüdür,dahası vücudun kalıbını çıkartmaktır.

TERZİLİK DAHA SONRA KENDİ DALLARINDA İHTİSASLAŞMIŞTIR,

ÖRNEK VERİRSEK ;

A – Erkek Terziliği

B – Bayan Terziliği

C – Gömlek Dikimi

D – Gelinlik

E – Abiye

F – Konfeksiyon Atölye Terziliği

İDRİS (AS) KISACA HAYATI :

İdris (AS) Kuran-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden Şit (AS)’ın soyundandır.Tevratta ehnuh adı ile geçer babasının adı Yerol , annesinin adı Eşvet’tir. Doğru yoldan ayrılmış olan kabil oğullarını Allaha inanmaya ve ibadete davet etmiş , kabul etmediklerinden onlarla harp etmesi emredilmiştir.Kendisine otuz sahife forma indirilmiştir. Hikmet – i Nazariye ilimlerinin menba ve bu ilimlerin her birinin en büyük üstadı İDRİS (AS) idi. Allahü Teala ona Peygamberlikle beraber hikmet ve yıldızlara gök bilgisine ait malümat ve kudret vermiştir.Senelerin sayısını ve hesap ilmini bildirdi , her dili öğretti , ilk defa kalem ile yazı yazmayı ,ok kullanmayı ve terziliği de insanlara öğreten odur.

Bunun için Terzilerin ve alimlerin piri denmiştir.